Erfenis en bijstand

Voorpagina » Van de wieg tot het graf » Erfenis en bijstand

Mr. Ernst Loendersloot is kandidaat notaris. Op de website van TV Valkenburg plaatsen we van Ernst regelmatig een column over wat er allemaal speelt op een notariskantoor.

Meer columns van Ernst? Kijk op deze pagina: https://tvvalkenburg.tv/van-de-wieg-tot-het-graf/

Als je een uitkering ontvangt op grond van de Particpatiewet, mag je maar een beperkt vermogen hebben. Kom je boven die drempel uit, dan ontvang je geen “bijstand” meer.

Ook als je opgenomen bent in een zorginstelling geldt een vermogensdrempel. Alles daarboven telt mee voor de berekening van je eigen bijdrage. Populair gezegd: je moet je eigen huis opeten.

Deze beide grensbedragen zijn laag, namelijk € 6.295,- en € 30.360,-.

Recent las ik een bijzondere uitspraak. Een broer dient namens zijn zus een verzoek in bij de kantonrechter. Hij is bewindvoerder over haar vermogen en hun moeder is recent overleden. Door de erfenis komt het vermogen van zijn zuster boven de hiervoor vermelde drempels uit. Daardoor zal zij én haar uitkering verliezen én een hoge(re) eigen bijdrage moeten betalen voor haar zorg. Het is dus beter dat zijn zus haar erfdeel niet krijgt.

Meestal weigert de rechter zo’n verzoek. Door te verwerpen handel je als uitkeringsgerechtigde namelijk niet zorgvuldig jegens de overheid en dit leidt tot verlies van je uitkering. De wens om niet in te teren op je vermogen in verband met de zorg vinden rechters doorgaans evenmin een goede reden. Toch stemt de rechter nu wel ermee in, ondanks het feit dat de broer hierdoor enig erfgenaam van moeder wordt en €200.000 erft, mits hij er voor zorgt dat zijn zus aan het begin van ieder jaar minimaal €6.295 op haar bankrekening heeft staan. Desnoods door uit eigen zak bij te storten. Dat kan hem uiteindelijk toch veel geld kosten.

Meer columns van mij in de rubriek “Van de wieg tot het graf”? Kijk op deze pagina: https://tvvalkenburg.tv/van-de-wieg-tot-het-graf/

Wil je meer informatie, kijk dan eens op mijn website.

← Vorig bericht

Oet de ouw doas Houthem – het dieprode gebouw

Uitslagen amateurvoetbal zondag 13 maart

Volgend bericht →