Gebarentaal

Voorpagina » Van de wieg tot het graf » Gebarentaal

Mr. Ernst Loendersloot is kandidaat notaris. Op de website van TV Valkenburg plaatsen we van Ernst regelmatig een column over wat er allemaal speelt op een notariskantoor.

Meer columns van Ernst? Kijk op deze pagina: https://tvvalkenburg.tv/van-de-wieg-tot-het-graf/

Irma Sluis is tegenwoordig een Bekende Nederlander en heeft een eigen pagina op Wikipedia. Haar bekendheid vloeit voort uit haar werk als gebarentolk tijdens de persconferenties van onder meer demissionair minister-president Mark Rutte over de Corona-pandemie. 

Op de achtergrond “vertaalt” zij het gesproken woord in gebaren zodat ook dove kijkers op de hoogte blijven. Maar een tolk gebarentaal komt ook op andere plaatsen voor dit belangrijke werk. Bijvoorbeeld op een notariskantoor, als de cliënt de notaris niet kan horen. 

Zo ook in de casus waar in een dove vrouw een woning koopt. Zij komt met een tolk gebarentaal bij de notaris om de akte van levering te tekenen. Die wist hier niets van en vraagt of de tolk beëdigd is. Als het antwoord ontkennend luidt, weigert de notaris de akte te tekenen. De notaris beroept zich op artikel 42 van de Notariswet waar gesproken wordt over de verplichte aanwezigheid van een tolk dan wel beëdigd vertaler.

De koopster is ontzet en klaagt uiteindelijk bij het College voor de Rechten van de Mens. Deze instantie oordeelt dat de notaris haar mensenrechten heeft geschonden door de akte niet te passeren. De koopster is de Nederlandse taal machtig, maar kan alleen het gesproken woord niet verstaan. De vierjarige HBO-opleiding en inschrijving in een openbaar register bieden voldoende zekerheid over de kennis en kunde van de tolk. 

Krijg ik ooit een dove cliënt aan tafel die geen Nederlands begrijpt, dan zal ik toch Irma Sluis als gebarentolk vragen. Zij beheerst namelijk ook de Internationale Gebarentaal. 

Meer columns van mij in de rubriek “Van de wieg tot het graf”? Kijk op deze pagina: https://tvvalkenburg.tv/van-de-wieg-tot-het-graf/

Wil je meer informatie, kijk dan eens op mijn website.

← Vorig bericht

Provinciale lobby voor Touretappe voorlopig stopgezet

Eucharistieviering in teken van de Bronk

Volgend bericht →