Foto-Ernst-Loendersloot_webMr. Ernst Loendersloot werkt al jaren als kandidaat notaris in Maastricht.

Op de website van TV Valkenburg plaatsen we van Ernst elke week een column over wat er allemaal speelt op een notariskantoor.

Meer columns van Ernst? Kijk op deze pagina: https://tvvalkenburg.tv/van-de-wieg-tot-het-graf/

Begin januari jl. was ik op Texel en kocht daar de Texelse Courant. Daarin las ik dat (horeca)ondernemers op dat eiland een probleem hebben om gedurende het hoogseizoen geschikte huisvesting aan medewerkers te bieden. Daardoor zou het lastig zijn om vacatures op te vullen, want wie wil er hard werken om vervolgens te moeten slapen in een aftandse caravan of bezemkast ?

Toen ik dan ook de uitspraak las over seizoensarbeiders op een bungalowpark, was mijn eerste gedachte dat die zaak zich op dit fraaie Waddeneiland afspeelde. Of dat zo is, weet ik niet, maar de casus is interessant voor iedere ondernemer die te maken heeft met pieken in drukte en daardoor seizoensarbeiders nodig heeft. Zeker als die ook nog ergens moeten slapen en verblijven. Maar ook voor iedereen die een bungalow of appartement in een complex bezit.

Bungalowpark is niet de plek voor huisvesting seizoenarbeiders

In deze zaak heeft een ondernemer namelijk zijn personeel ondergebracht in een aantal vakantiehuisjes op een bungalowpark. Het park is juridisch in appartementsrechten gesplitst: ieder vakantiehuisje is een appartementsrecht. Volgens het splitsingsreglement zijn deze huisjes bestemd om als recreatiewoning te worden gebruikt.

Kennelijk zijn niet alle eigenaren even blij met het feit dat er tijdelijke bewoners in een deel van het park zijn gehuisvest, want er wordt een vergadering gehouden van de Vereniging van Eigenaren. In die vergadering wordt beslist dat in de vakantiewoningen seizoensarbeiders mogen verblijven. Dit besluit wordt vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement (HR).

Het besluit wordt echter bij de rechter aangevochten en met succes. De rechter oordeelt namelijk dat het gebruik van de huisjes voor het verschaffen van onderdak aan deze werkers niet is toegestaan omdat het strijdig is met het splitsingsreglement. De betreffende ondernemer zal dus zijn tijdelijke personeel ergens anders moeten onderbrengen.

De argumentatie

De redenatie van de rechter is simpel. Allereerst moet het toegestane gebruik van een appartementsrecht voor iedereen kenbaar zijn. Dat kan alleen als dit uit de openbare registers van het Kadaster blijkt. Aangezien het splitsingsreglement daar wel wordt ingeschreven en het HR niet, gaat het splitsingsreglement boven het HR.

Vervolgens gaat de rechter in op de bestemming van het appartementsrecht zoals die is vastgelegd in het splitsingsreglement. Bij een recreatiewoning gaat het om vrijetijdsbesteding van de (tijdelijke) bewoners. Seizoensarbeiders verblijven weliswaar ook slechts tijdelijk in de bungalow, maar hun doel is anders. Zij komen om te werken en niet om te recreëren.

Het feitelijk gebruik is dus afwijkend van het juridisch toegestane gebruik. En dat mag niet.

Gevolgen voor Texel of aspergetelers

Rijd ik tijdens het aspergeseizoen vanuit Maastricht naar Texel, dan zie ik langs de A2 in Limburg op verschillende plaatsen aspergestekers aan het werk. Dit zijn, net als horecamedewerkers op Texel, tijdelijke krachten die gedurende het seizoen ergens moeten verblijven.

Duidelijk is nu dat dit niet op een bungalowpark of een appartementencomplex mag, zelfs niet als het om vakantiewoningen gaat. De uitbaters van cafés in De Koog en aspergetelers in Roggel zullen dus nog steeds op zoek moeten naar alternatieve huisvesting.

Meer columns van mij in de rubriek “Van de wieg tot het graf”? Kijk op deze pagina: https://tvvalkenburg.tv/van-de-wieg-tot-het-graf/

Wil je meer informatie, kijk dan eens op mijn website.