Hulpverlener, erfenis en tuchtrecht

|

Foto-Ernst-Loendersloot_webMr. Ernst Loendersloot werkt al jaren als kandidaat notaris in Maastricht.
Op de website van TV Valkenburg plaatsen we van Ernst elke week een column over wat er allemaal speelt op een notariskantoor.
Meer columns van Ernst? Kijk op deze pagina: https://tvvalkenburg.tv/van-de-wieg-tot-het-graf/

Vorige keer heb ik een column geschreven over artsen en verplegend personeel die erfgenaam zijn van hun patiënten. Ik gaf aan dat het voor sommige personen wettelijk verboden is om te erven, omdat zij en de overledene in een ‘afhankelijke relatie’ tot elkaar staan.
Voor het gemak citeer ik: “De gedachte achter het verbod in artikel 4:59 van het Burgerlijk Wetboek is een hele simpele: sommige mensen hebben hulp van anderen nodig en kunnen zo (geestelijk) afhankelijk worden van de hulpverlener dat deze hen kan beïnvloeden.”
Aanleiding voor dat stuk was dat de rechter had toegestaan dat een fysiotherapeute ontslagen mocht worden, omdat zij een deel van de erfenis van één van haar patiënten had aanvaard. Door dat oordeel van de rechter was deze therapeute dus haar baan kwijt, terwijl ze op grond van de wet ook haar verkrijging uit de erfenis niet kon ontvangen.

Staartje

Maar dit verhaal heeft later nog een staartje gekregen. Als fysiotherapeute is ze ook gebonden aan de Beroepsethiek en Gedragsregels voor de Fysiotherapeut van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie. In artikel 54 staat het volgende: “Niet acceptabel is ook het aanvaarden van een beloning, direct of op termijn, naast wat daarover in wet en regelgeving is vastgelegd.”
Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft naderhand geoordeeld dat de fysiotherapeute door het accepteren van vermogen uit de erfenis van haar patiënte deze norm heeft overschreden. Zij kreeg hiervoor een waarschuwing.
Als zij niet oppast en nog een keer gedrags- of ethische normen overtreedt, dan kan zij ook nog haar vergunning als therapeute kwijt raken.
Ik wilde je deze nieuwe ontwikkeling niet onthouden en zal volgende keer schrijven over de Rooms-Katholieke Kerk, pastors en erfenissen.

Meer columns van mij in de rubriek “Van de wieg tot het graf”? Kijk op deze pagina: https://tvvalkenburg.tv/van-de-wieg-tot-het-graf/
Wil je meer informatie, kijk dan eens op mijn website.

← Vorig bericht

Oud Prinsen en Oud Ministers organiseren Prinsenbal

TV Valkenburg Vandaag van 28 t/m 30 december

Volgend bericht →