Hulpverlener ontslagen vanwege erfenis

|

Foto-Ernst-Loendersloot_webMr. Ernst Loendersloot werkt al jaren als kandidaat notaris in Maastricht.
Op de website van TV Valkenburg plaatsen we van Ernst elke week een column over wat er allemaal speelt op een notariskantoor.
Meer columns van Ernst? Kijk op deze pagina: https://tvvalkenburg.tv/van-de-wieg-tot-het-graf/

Sommige mensen mogen niet erven of op een andere manier iets uit een erfenis krijgen. Niet omdat zij niet met geld om kunnen gaan, maar omdat zij hulpverlener zijn.
De gedachte achter het verbod in artikel 4:59 van het Burgerlijk Wetboek is een hele simpele: sommige mensen hebben hulp van anderen nodig en kunnen zo (geestelijk) afhankelijk worden van de hulpverlener dat deze hen kan beïnvloeden. Omdat professionele hulpverleners eerder in zo’n situatie kunnen komen, mogen zij niet na het overlijden nog profiteren van hun positie.
Concreet kun je je de volgende situatie voorstellen: een patiënt komt bij een arts voor een behandeling wegens kanker. De patiënt stelt veel vertrouwen in de behandelend arts. Dat vertrouwen gaat zo ver dat de patiënt, wetend dat de ziekte terminaal is, besluit om de arts tot erfgenaam te benoemen.
Natuurlijk is de patiënt vrij om zelf te beslissen wat er met de erfenis moet gebeuren, maar het mag niet zo zijn dat hij of zij wordt ingefluisterd door diezelfde arts.
Om te voorkomen dat er na het overlijden een discussie ontstaat of de dokter wel of niet de patiënt heeft beïnvloed, is in de wet opgenomen dat onder meer artsen en verpleegkundigen niets uit de erfenis van hun patiënten mogen krijgen.
Wat ik niet wist, tot een uitspraak van de rechtbank in Maastricht, was dat je ook ontslagen kunt worden als je als hulpverlener iets uit de erfenis krijgt van een patiënt.
Nou was het wel zo dat in die casus een fysiotherapeute met haar patiënt mee was gegaan naar de notaris om het testament van de patiënt te laten aanpassen, terwijl de behandeling pas dertien dagen eerder was gestopt. En dat laatste alleen volgens de fysiotherapeute zelf, want uit het patiëntendossier bleek dat niet. Maar de rechtbank vond dat nog niet eens zo belangrijk, omdat de afhankelijkheid van de overledene in ieder geval ontstaan was tijdens de behandelingen en de ethische normen nog een tijd nawerken.

Omvangrijk

In deze situatie was het ook nog eens zo dat de behandelaar een omvangrijk legaat had gekregen en dat betekende dat de fysiotherapeute dat legaat na het overlijden van de patiënt nog moest aanvaarden. Door deze actie was een grens overschreden. Dat was volgens de rechter nog erger omdat deze behandelaar op dat moment niets gezegd heeft tegen haar werkgever.
Deze werkgever had volgens de rechter (reputatie)schade geleden, wat bleek uit het feit dat een huisarts gevraagd had om deze fysiotherapeute niet meer patiënten te laten behandelen die afhankelijk van haar konden worden.
Alles bij elkaar volgens de rechter dus voldoende gronden om het arbeidscontract te ontbinden.

Meer columns van mij in de rubriek “Van de wieg tot het graf”? Kijk op deze pagina: https://tvvalkenburg.tv/van-de-wieg-tot-het-graf/
Wil je meer informatie, kijk dan eens op mijn website.

← Vorig bericht

Uitslagen amateurvoetbal van zondag 20 december

Bijzondere kerststal Mauritiuskerk Schin op Geul

Volgend bericht →