Maakt Lego meer kapot dan je lief is?

|

Foto-Ernst-Loendersloot_webMr. Ernst Loendersloot werkt al jaren als kandidaat notaris in Maastricht.
Op de website van TV Valkenburg plaatsen we van Ernst elke week een column over wat er allemaal speelt op een notariskantoor.
Meer columns van Ernst? Kijk op deze pagina: https://tvvalkenburg.tv/van-de-wieg-tot-het-graf/

Wie kent de Deense bouwsteentjes niet? Als peuter speel je met duplo en via de kleinere lego-blokjes kom je bij techno uit dat met de computer aan te sturen is.
Bouwen met de felgekleurde plastic steentjes zorgt voor een goede oog-hand coördinatie, ontwikkeling van ruimtelijk inzicht en kennis van programmeer-taal.
Recent las ik een uitspraak waaruit blijkt dat dit speelgoed ook inzet (en misschien zelfs de aanzet) tot een (v)echtscheiding was.

Verknocht of niet? Delen of niet?

De vrouw had de echtscheiding aangevraagd en één van de strijdpunten bij de rechter was de Lego-collectie van de man. Hij wilde deze niet delen met de vrouw, maar zij was het daar niet mee eens, alleen al omdat de blokjes en bouwdozen een flinke waarde vertegenwoordigden.
De vrouw had een simpele redenatie: we zijn in de wettelijke (algehele) gemeenschap van goederen getrouwd. Dus niet alleen de inboedel is van ons samen, maar ook alle bouwsteentjes. Oftewel: ik heb recht op de helft van de (waarde van de) collectie.
De advocaat van de man meende echter dat deze vlieger niet op ging en beriep zich op het juridische leerstuk van verknochtheid. Dat houdt in dat als iets zeer verbonden is met één van de echtgenoten, dit niet verdeeld hoeft te worden.
Ter ondersteuning van dit juridische argument verwees de advocaat van de man onder meer naar de tijd en moeite die de man had gestoken in het bijeenbrengen van de collectie. Er was duidelijk sprake van een meer dan gewone band tussen de man en de plastic bouwsteentjes.
Jammer genoeg voor de advocaat volgden de rechters zijn redenatie niet. Er kan inderdaad sprake zijn van verknochtheid die ertoe leidt dat bepaalde goederen niet verdeeld hoeven te worden omdat die – vanwege de nauwe band met één van de echtgenoten– niet in de gemeenschap van goederen vallen. Maar dan moet het wel om een duidelijke en objectief vast te stellen bijzondere band gaan.
Het feit dat de man tijd, geld en moeite had geïnvesteerd om de collectie bijeen te brengen, was niet voldoende om – objectief bezien – te kunnen stellen dat alleen de man er recht op had.

Letselschadevergoeding wel verknocht?

Op zich was deze uitkomst wel te verwachten. Er zijn namelijk uitspraken over de verdeling van geld dat als letselschadevergoeding is uitgekeerd waar dit uit af te leiden is.
Stel, de man verliest bij een ongeval een hand, en de verzekering keert een bedrag uit. Die uitkering bestaat doorgaans uit twee delen: vergoeding voor het gemis van een lichaamsdeel en vergoeding voor derving van toekomstig inkomen (omdat je met één hand nu eenmaal moeilijker de kost kunt verdienen).
Rechters hebben uitgemaakt dat de vergoeding voor het kwijtraken van je lichaamsdeel wél verknocht is (jij mist tenslotte iets dat echt van jou was), maar het bedrag dat bedoeld is als compensatie van toekomstig inkomen niet. De reden is simpel: had je het ongeval niet gehad en had je je salaris in de komende jaren gewoon volledig gekregen, dan was het geld ook van jou en je echtgeno(o)t(e) samen geweest.

Advies

Uit de uitspraak blijkt niet of de vrouw de scheiding aanvroeg omdat de man te veel bezig was met zijn lego of dat zij hem simpelweg wilde “pakken” door de helft van zijn dierbare collectie te claimen.
Maar ik wil je wel het volgende adviseren. Als je getrouwd bent en je hebt een verzameling (postzegels, munten, gitaren, eerste drukken van boeken of handtekeningen van filmsterren) ga dan naar je notaris toe. Die kan namelijk snel en eenvoudig in huwelijkse voorwaarden vastleggen dat jij en je partner afgesproken hebben dat die collectie alleen van jou is. De rest van jullie bezittingen blijft gemeenschappelijk vermogen en moet wel gedeeld worden bij een echtscheiding.

Meer columns van mij in de rubriek “Van de wieg tot het graf”? Kijk op deze pagina: https://tvvalkenburg.tv/van-de-wieg-tot-het-graf/
Wil je meer informatie, kijk dan eens op mijn website.

← Vorig bericht

Uitslagen amateurvoetbal van zondag 29 november en programma voor zondag 6 december

Eindejaarstocht wandelvereniging Vilt

Volgend bericht →