Mantelzorgcompliment

Voorpagina » Van de wieg tot het graf » Mantelzorgcompliment

Foto-Ernst-Loendersloot_webMr. Ernst Loendersloot werkt al jaren als kandidaat notaris in Maastricht.
Op de website van TV Valkenburg plaatsen we van Ernst elke week een column over wat er allemaal speelt op een notariskantoor.
Meer columns van Ernst? Kijk op deze pagina: https://tvvalkenburg.tv/van-de-wieg-tot-het-graf/

Onlangs stond op de site van TV Valkenburg een artikel over de uitreiking van een mantelzorgpresentje door wethouder Bert Dauven. Dit is een erkenning van de gemeentelijke overheid waaruit blijkt hoe belangrijk de zorg is die niet-professionals geven aan zieken, ouderen en anderen die het nodig hebben.
Rijk wordt de mantelzorger er overigens niet van, want het gaat maar om een klein bedrag. Het gaat dan ook niet zozeer om het geld maar meer om de symboliek: de overheid geeft hiermee aan de onbezoldigde bijdrage van familieleden en anderen zeer op prijs te stellen.
Tot een paar jaar geleden kon die erkenning echter wel een grote fiscale impact hebben voor degene die de zorg gaf. Hoewel dat douceurtje van de Rijksoverheid nu verleden tijd is, wil ik het toch graag even onder de aandacht brengen. Niet omdat u daar nu nog veel aan heeft, maar om aan te geven dat notarissen heel veel regels moeten kennen op zeer uiteenlopende (rechts)gebieden. Daarover wil ik overigens niet klagen, want het betekent wel dat we midden in de samenleving staan en niet opgesloten in een ivoren toren kunnen werken.

Mantelzorgcompliment en erfbelasting

Als je van iemand erft, dan heeft dat de warme belangstelling van de belastingdienst, omdat er dan mogelijk erfbelasting geheven kan worden.
Maar niet iedereen die iets krijgt na een overlijden hoeft ook daadwerkelijk te betalen aan de fiscus. Dat komt door de diverse vrijstellingen die in de Successiewet zijn opgenomen. Zo hoeft een echtgenoot pas belasting te betalen als zijn verkrijging hoger is dan € 164.348,- waarbij aangetekend moet worden dat – afhankelijk van de omstandigheden dit bedrag zelfs kan oplopen tot € 636.180,-. Voor (klein)kinderen die erven is het vrijgestelde bedrag echter veel lager. Alles boven de € 20.148,- wordt al belast.
Een paar jaar geleden was er voor een specifieke categorie kinderen nog een hele andere en veel hogere vrijstelling, namelijk de Mantelzorg-vrijstelling van ruim € 600.000,-. Een kind kon zich daarop alleen beroepen als:

  1. het kind geen fiscale partner had (dus niet getrouwd was, samenwoonde of een geregistreerd partnerschap had); en
  2. het kind met zijn of haar vader of moeder in hetzelfde huis woonde; en
  3. de vader of moeder zelf ook geen fiscaal partner had; en
  4. een mantelzorgcompliment was aangevraagd en door de overheid was toegekend aan het kind.

Vooral aan die laatste eis werd door een zorggevend kind vaak niet voldaan. Meestal werd de aanvraag simpelweg vergeten of vond het kind het te ontvangen bedrag (een paar honderd euro) te laag voor alle moeite die de aanvraag met zich mee zou brengen. Daarom heb ik eerder al eens een column geschreven om ouders en kinderen te wijzen op het grote fiscaal-financiële belang van de aanvraag.
Helaas voor ziekelijke ouders en hun kinderen is die bijzonder hoge vrijstelling voor de erfbelasting afgeschaft. Hierover is nog wel een discussie gaande, maar ik vrees dat ik je toch niet heel blij kan maken met dit artikel over de mantelzorgcomplimenten.
Maar ik wilde toch graag het eerdere bericht van TV Valkenburg gebruiken als aanleiding om te laten zien dat notarissen geen wereldvreemde letterknechten zijn.

Meer columns van mij in de rubriek “Van de wieg tot het graf”? Kijk op deze pagina: https://tvvalkenburg.tv/van-de-wieg-tot-het-graf/
Wil je meer informatie, kijk dan eens op mijn website.

← Vorig bericht

Uitslagen amateurvoetbal zondag 24 april en programma voor zondag 1 mei

Sibbe MC 1 senioren kampioen

Volgend bericht →