Meer schenken door COVID-19

Voorpagina » Van de wieg tot het graf » Meer schenken door COVID-19

Foto-Ernst-Loendersloot_webMr. Ernst Loendersloot is kandidaat notaris. Op de website van TV Valkenburg plaatsen we van Ernst regelmatig een column over wat er allemaal speelt op een notariskantoor. Meer columns van Ernst? Kijk op deze pagina: https://tvvalkenburg.tv/van-de-wieg-tot-het-graf/

“Fijn nieuws voor veel huiseigenaren: meer dan één op de drie heeft minstens een ton aan overwaarde.” Zo schreven de media eind december.

Maar deze papieren winst heeft ook een negatieve kant. Die overwaarde behoort namelijk tot de erfenis. Op het moment dat de eerste ouder overlijdt, hebben de kinderen recht op een (kinds)deel. Is de wettelijke langstlevende regeling van toepassing of hebben de ouders een langstlevende testament, dan krijgen de kinderen niets uitbetaald. Toch is er al erfbelasting verschuldigd over een kindsdeel als de fiscale waarde boven de belastingvrije drempel van € 21.282,- uitkomt. Dat vinden de meeste mensen niet eerlijk.

Een oplossing hiervoor is schenken op papier. De notaris legt vast dat de ouders een bepaald bedrag aan hun kinderen geven. Maar uitbetaling hiervan volgt pas nadat beide ouders overleden zijn. In de tussentijd moeten de ouders wel jaarlijks een vergoeding aan hun kinderen betalen van 6% over het geschonken bedrag.

Door jaarlijks niet meer te schenken dan het belastingvrije bedrag, kunnen ouders zorgen dat de papieren winst toch onbelast bij hun kinderen terechtkomt. Vorig jaar lag de grens per kind op € 5.515,-. Volg deze route tien jaar lang en ieder kind heeft – zonder erf- of schenkbelasting af te dragen – al € 55.150,- van de economische waarde van de woning gekregen.

Vanwege Corona is de belastingvrije som éénmalig met € 1.000,- verhoogd. Ieder kind mag belastingvrij € 6.604,- ontvangen. Voor kleinkinderen, neven, nichten en anderen is dat € 3.244,-. In 2022 wordt die verhoging weer teruggedraaid.

Meer columns van mij in de rubriek “Van de wieg tot het graf”? Kijk op deze pagina: https://tvvalkenburg.tv/van-de-wieg-tot-het-graf/ Wil je meer informatie, kijk dan eens op mijn website.

← Vorig bericht

Andy en Roy in de finale van het L.V.K.

Veel plannen, weinig bouwactiviteiten & VIDEO

Volgend bericht →