Minder erfbelasting

Voorpagina » Van de wieg tot het graf » Minder erfbelasting

Mr. Ernst Loendersloot is kandidaat notaris. Op de website van TV Valkenburg plaatsen we van Ernst regelmatig een column over wat er allemaal speelt op een notariskantoor.

Meer columns van Ernst? Kijk op deze pagina: https://tvvalkenburg.tv/van-de-wieg-tot-het-graf/

Uit een bericht van de Telegraaf blijkt dat veel ouderen vinden dat de erf- en schenkbelasting verlaagd moeten worden. Aanleiding was een onderzoek van ouderenbond KBO-PCOB, dat genoemd werd in een artikel in het tijdschrift van de bond waaraan ik heb meegewerkt.

U wilt vast weten wat u kunt doen zodat uw erfgenamen straks zo min mogelijk erfbelasting betalen. In mijn vorige column heb ik berekend dat bij een echtpaar met een vermogen van €300.000 en één kind €1.760 aan erfbelasting verschuldigd is. Dat was als één van de ouders zonder testament overlijdt en in algehele gemeenschap van goederen was getrouwd.

Met een zogenaamd opvul/afvul-legaat in je testament, verkom je dat er te veel belasting betaald moet worden. 

Dat werkt als volgt: eerst wordt berekend hoe groot de fiscale waarde is van het kindsdeel. Daar wordt dan van afgetrokken het wettelijk vastgestelde bedrag waarover een kind geen erfbelasting verschuldigd is. 
Daarna wordt het verschil in mindering gebracht op het kindsdeel en opgeteld bij het erfdeel van de langstlevende. Het kind erft dus minder en de langstlevende meer. 

Doordat de langstlevende een vrijstelling erfbelasting heeft van minimaal €173.580 en maximaal €671.910 en een kind van slechts €21.282, wordt per saldo minder erfbelasting geheven. Wat een kind meer erft dan de vrijstelling room je af en vul je aan bij de langstlevende. 

Omdat fiscale wetten geregeld wijzigen is het verstandig om één keer in de vijf jaar uw testament te laten controleren. Een soort APK.

Volgende keer heb ik een besparingstip voor grootouders.

Meer columns van mij in de rubriek “Van de wieg tot het graf”? Kijk op deze pagina: https://tvvalkenburg.tv/van-de-wieg-tot-het-graf/

Wil je meer informatie, kijk dan eens op mijn website.

← Vorig bericht

Autobrand in Sibbe

Gezellig samenzijn in de openlucht in Sjin

Volgend bericht →