No dogs allowed

Voorpagina » Van de wieg tot het graf » No dogs allowed

Mr. Ernst Loendersloot is kandidaat notaris. Op de website van TV Valkenburg plaatsen we van Ernst regelmatig een column over wat er allemaal speelt op een notariskantoor.

Meer columns van Ernst? Kijk op deze pagina: https://tvvalkenburg.tv/van-de-wieg-tot-het-graf/

Volgende week is het dierendag en zetten eigenaren hun dieren extra in het zonnetje. Maar niet iedereen is even enthousiast over honden of katten. Bijvoorbeeld omdat ze bang zijn voor honden of omdat de kat van de buren overlast geeft.

Woon je in een rijtjeshuis dan is het heel vervelend als de buurhond de hele dag blaft. Maar dan kun je nog wel met een boog om hem heen lopen op straat. Dat gaat lastiger als je in een appartement woont en de hond op de galerie of in de lift tegenkomt.

Uit een uitspraak van de Rechtbank Limburg blijkt hoe dat juridisch (niet) opgelost kan worden. Een flat was volgens de splitsingsakte in 136 appartementsrechten onderverdeeld. In die akte was ook het splitsingsreglement opgenomen. Ik noem dat altijd de “grondwet” van een complex.

Daarin stond dat regels om overlast te beperken in een huishoudelijk reglement opgenomen konden worden. De algemene vergadering van eigenaren had hier gebruik van gemaakt en in dit reglement opgenomen dat geen enkele bewoner een hond mocht hebben. Zelfs geen hulphond of blindegeleidehond.

De vraag die de rechter moest beantwoord was of dit juridisch correct was. De rechter oordeelde negatief. Zo’n absoluut verbod moet voor iedereen duidelijk en eenvoudig kenbaar zijn. Dat houdt in dat dit in de splitsingsakte (de “grondwet” dus) moet worden opgenomen.

Het huishoudelijk reglement kan geen absoluut verbod bevatten. Wel regels om overlast te voorkomen, zoals een verplicht tot aanlijning van honden in de gangen, op de galerie en in de lift.

Meer columns van mij in de rubriek “Van de wieg tot het graf”? Kijk op deze pagina: https://tvvalkenburg.tv/van-de-wieg-tot-het-graf/

Wil je meer informatie, kijk dan eens op mijn website.

← Vorig bericht

Uitslagen amateurvoetbal zondag 3 oktober

CV de Boschrave organiseert Sjlagerverkeezing 2022

Volgend bericht →