Overlijden kort na elkaar

Voorpagina » Van de wieg tot het graf » Overlijden kort na elkaar

Mr. Ernst Loendersloot is kandidaat notaris. Op de website van TV Valkenburg plaatsen we van Ernst regelmatig een column over wat er allemaal speelt op een notariskantoor.

Meer columns van Ernst? Kijk op deze pagina: https://tvvalkenburg.tv/van-de-wieg-tot-het-graf/

Het blijft een triest verhaal in de Telegraaf. Op huwelijksreis naar de Dominicaanse Republiek overlijden beide echtelieden. Zij hebben geen testamenten. Volgens de wet is de bruidegom formeel de langstlevende. Vanwege een kwartier verschil, erft zijn familie het gehele vermogen. Haar familie krijgt niets. Met een zogenaamde rampenclausule in een testament was het anders gelopen.

Ook een echtpaar met (jonge) kinderen moet hier rekening mee houden. Sterft het hele gezin kort na elkaar en overlijdt één van de ouders als laatste, dan erft de familie van deze langstlevende hun gehele vermogen. Ook als er maar één seconde tijdsverschil is.

Maar ik wil hier speciaal samenwoners waarschuwen. In samenlevingscontracten staat vaak een verblijvensbeding. Dat werkt als één van beide partners overlijdt en zorgt ervoor dat het gezamenlijke vermogen overgaat op de langstlevende. Dat geeft rust, omdat de “schoonfamilie” de langstlevende niet kan dwingen om hen uit te kopen of het huis te verkopen. Athans, als de samenwoners gezamenlijk eigenaar waren daarvan.

Maar wat als samenwoners kort na elkaar overlijden ? Vanwege het verblijvensbeding heeft degene die langer leeft, ook al is het maar één seconde, recht op de volledige eigendom van hun woning. Die eigendom komt dan geheel toe aan de familie van de langstlevende. Tenminste, als ze geen kinderen achterlaten.Pas de regels van het verblijvensbeding aan en je voorkomt deze alles of niets uitkomst. Neem op dat deze regeling alleen werkt als de langstlevende (bijvoorbeeld) 30 dagen na het overlijden van de eerststervende nog in leven is.

Meer columns van mij in de rubriek “Van de wieg tot het graf”? Kijk op deze pagina: https://tvvalkenburg.tv/van-de-wieg-tot-het-graf/

Wil je meer informatie, kijk dan eens op mijn website.

← Vorig bericht

Sacramentsprocessie door Broekhem-Noord

Protestactie bewoners Emmaberg

Volgend bericht →