Samenwoners en alimentatie: een moeilijke relatie

Voorpagina » Van de wieg tot het graf » Samenwoners en alimentatie: een moeilijke relatie

Foto-Ernst-Loendersloot_webMr. Ernst Loendersloot werkt al jaren als kandidaat notaris in Maastricht.
Op de website van TV Valkenburg plaatsen we van Ernst elke week een column over wat er allemaal speelt op een notariskantoor.
Meer columns van Ernst? Kijk op deze pagina: https://tvvalkenburg.tv/van-de-wieg-tot-het-graf/

Als ik met mensen praat over het opstellen van een samenlevingscontract, zeg ik dat er in de wet bijna niets geregeld is. Je moet het allemaal maar zelf uitzoeken. Terwijl voor echtgenoten wel allerlei regelingen in de wet zijn vastgelegd.
Een tijd terug sprak ik met een (buitenlands) koppel dat in Nederland woont en werkt. Zij was zwanger van hem, maar hij wilde niet trouwen, omdat hij dan bij echtscheiding jaren lang alimentatie aan haar zou moeten betalen. Onder de Nederlandse wetgeving is het voor echtgenoten (nog) niet mogelijk om aan het begin van hun huwelijk af te spreken dat ze afzien van alimentatie.
Hij vond dat vreemd, omdat het in zowel zijn als haar geboorteland wel mogelijk is om in huwelijksvoorwaarden vast te leggen dat niet alleen je vermogen en inkomen niet gedeeld hoeven te worden, maar dat er ook geen alimentatie betaald hoeft te worden. Daar wordt het huwelijk dus juridisch gezien als een zakelijke aangelegenheid waarvan je de gevolgen (bijna) geheel naar eigen inzicht kunt vastleggen.
Daarom kozen zij er voor een samenlevingscontract te tekenen omdat ze dan wel (de financiële kant van) hun relatie konden regelen zoals zij wilden.

Samenwonen en alimentatie

Maar stel nu dat dit koppel over een paar jaar uit elkaar gaat en hij vindt toch dat hij alimentatie aan haar moet betalen? Bijvoorbeeld omdat zij is gestopt met werken om hun kinderen thuis op te voeden?
Moeten ze dan toch eerst trouwen zodat hij aan haar alimentatie “mag” betalen zonder dat de Belastingdienst een aanslag schenkbelasting stuurt?
Alimentatie is misschien voor de betalende ex-partner van de Inkomstenbelasting aftrekbaar als er sprake is van een in rechte opvorderbare periodieke uitkering berustend op een dringende morele verplichting. Maar voor de Schenkbelasting moet er sprake zijn van het voldoen aan een natuurlijke verbintenis.
Lees de vorige alinea nog eens goed en let op het subtiele verschil in de onderstreepte woorden.
Dat verschil zorgde ervoor dat onduidelijk is of samenwoners bij het einde van hun relatie kunnen afspreken dat de ene ex-partner aan de andere alimentatie betaalt zonder dat sprake is van een schenking. Want een morele plicht tot alimentatie-betaling hoeft nog geen natuurlijke verbintenis te zijn.
Op 24 juni 2015 heeft de Staatssecretaris van Financiën duidelijk gemaakt dat er geen Schenkbelasting betaald hoeft te worden als samenwoners afspreken dat de ene ex aan de andere ex alimentatie gaat betalen. Maar dan mag die alimentatie niet hoger liggen dan wat ze aan elkaar zouden moeten betalen als ze getrouwd zouden zijn geweest.
De zogeheten TREMA-normen gelden dus ook voor samenwoners maar alleen om te bepalen of er al dan niet Schenkbelasting betaald moet worden.

Waarschuwing

Als je gaat samenwonen heb je nog steeds geen recht op alimentatie. Maar je kunt nu wel zonder grote problemen in je samenlevingscontract afspreken dat je het als een morele plicht voelt om toch alimentatie te betalen bij uit elkaar gaan, conform de TREMA-normen.
Saillant detail is dat er waarschijnlijk een wetswijziging komt waardoor echtgenoten straks in hun huwelijksvoorwaarden kunnen afspreken dat ze afzien van het recht op alimentatie.
Het blijft de omgekeerde wereld: samenwoners moeten afspreken dat ze wél alimentatie willen betalen terwijl echtelieden (straks) moeten afspreken dat ze juist géén alimentatie willen betalen.
Dus mijn inleiding blijft geldig: samenwoners moeten het allemaal zelf regelen omdat er niets in de wet is vastgelegd.

Meer columns van mij in de rubriek “Van de wieg tot het graf”? Kijk op deze pagina: https://tvvalkenburg.tv/van-de-wieg-tot-het-graf/
Wil je meer informatie, kijk dan eens op mijn website.

← Vorig bericht

Jeugdprins Rik en prinses Nathalie regeren de Törke

Lou en Pip regeren bie de Boschräefkes

Volgend bericht →