Foto-Ernst-Loendersloot_webMr. Ernst Loendersloot werkt als kandidaat notaris in Maastricht.

Op de website van TV Valkenburg plaatsen we van Ernst elke twee weken een column over wat er allemaal speelt op een notariskantoor.

Meer columns van Ernst? Kijk op deze pagina: https://tvvalkenburg.tv/van-de-wieg-tot-het-graf/

Nederland vergrijst en Zuid-Limburg schijnt daarin voorop te lopen. Dat betekent dat de behoefte aan woonruimte verandert. Er zijn minder gezinswoningen nodig omdat ouderen liever wonen in appartementen zonder drempels en bredere deuren.

In Valkenburg is – mede daarom – recent het appartementencomplex Aan de Kei opgeleverd en is onlangs de bouw van de laatste fase van het complex Diepengaerde gestart. Maar hoe werkt het nu eigenlijk als je eigenaar bent van een flat in een appartementengebouw? Waar vind je de regels waaraan jij en de medebewoners zich moeten houden?

Tijdens uitzendingen van Valkenburg Actueel op Falcon Radio heb ik hier vaker over gesproken en ik verwijs dan altijd naar de akte van splitsing in appartementsrechten. Daarin staan namelijk de basisregels en deze zijn slechts met zeer veel moeite aan te passen en alleen nadat de eigenaren met overgrote meerderheid met de wijzigingen hebben ingestemd. Wat dat betreft is de splitsingsakte vergelijkbaar met de Grondwet.

En net als met de Grondwet, worden er dan allerhande zaken nader uitgewerkt in andere regelingen. Bij appartementen gebeurt dat meestal in het huishoudelijk reglement. Dat huishoudelijk reglement kan eenvoudiger worden aangepast aan veranderde omstandigheden. Als de meerderheid van eigenaren het er mee eens is, is de aanpassing al een feit.

Bij het opstellen van de akte van splitsing bouwt een notaris voort op een model-splitsingsreglement dat door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) wordt opgesteld. Hij wijzigt dit zodanig dat het past bij het betreffende complex. Op 19 december 2017 is door de KNB dat modelreglement geüpdatet vanwege (technische) ontwikkelingen in de wereld.

Zo is verhuur via AirBnB in beginsel verboden en kunnen elektrische auto’s opgeladen worden omdat de eigenaar het recht heeft (op eigen kosten) een oplaadsysteem aan te leggen bij de parkeerplaats.

Maar ook met de vergrijzing is rekening gehouden. In het nieuwe reglement is namelijk opgenomen dat wanneer de gebruiker van een scootmobiel niet redelijkerwijs dit hulpmiddel in zijn eigen flat of berging kan stallen, hij of zij het recht heeft om de scootmobiel in de gemeenschappelijke delen van het gebouw te plaatsen. Oftewel in de gangen. Overigens niet in iedere gang, maar alleen op die plaatsen die door de Vereniging van Eigenaars zijn aangewezen.

Maar net als een Tesla moeten ook scootmobiels worden opgeladen. Ook daar is in het nieuwe modelreglement aan gedacht. De eigenaar van de scootmobiel mag op de aangegeven stallingsplaats een oplaadsysteem laten aanleggen. Op eigen kosten en met de plicht de verbruikte elektra ook zelf te betalen.

Wel heb ik een waarschuwing voor u. De nieuwe regels zijn alleen van toepassing als de notaris in de splitsingsakte verwijst naar het modelreglement van 19 december 2017. Bent u, vanwege uw leeftijd, van plan een flat te kopen, controleer dan wel of het complex gesplitst is onder het nieuwe of onder een ouder modelreglement. Want bij oudere splitsingen laat de “grondwettelijke” regeling het niet toe dat u uw scootmobiel in de gemeenschappelijk gang stalt en oplaadt.

Meer columns van mij in de rubriek “Van de wieg tot het graf”? Kijk op deze pagina: https://tvvalkenburg.tv/van-de-wieg-tot-het-graf/

Wil je meer informatie, kijk dan eens op mijn website.