Van levensbelang

Voorpagina » Van de wieg tot het graf » Van levensbelang

Foto-Ernst-Loendersloot_webMr. Ernst Loendersloot werkt al jaren als kandidaat notaris in Maastricht.
Op de website van TV Valkenburg plaatsen we van Ernst elke week een column over wat er allemaal speelt op een notariskantoor.
Meer columns van Ernst? Kijk op deze pagina: https://tvvalkenburg.tv/van-de-wieg-tot-het-graf/

Zelf vind ik de term Levenstestament verwarrend omdat een testament pas van kracht wordt ná het overlijden. Bij het Levenstestament is het echter de bedoeling dat dit juist tijdens het leven werkt. Maar ik weet ook geen betere naam, dus als u suggesties heeft, hoor ik dat graag.
De basisgedachte van het Levenstestament is dat er een oplossing moet zijn als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen, vooral als je zwaar ziek bent of in coma ligt of verstandelijk de weg kwijt bent.
Volgens de wet kan niemand namens jou zaken regelen, tenzij de rechter een bewindvoerder of curator heeft benoemd. Deze procedure kost echter tijd (en ook geld), maar vooral belangrijk is dat de bewindvoerder/curator vaak niet weet wat jouw wensen zijn.
Hij of zij zal dus naar beste vermogen zaken regelen, maar of dat ook gaat op de manier zoals jij het had gewild, is dan maar de vraag. Bovendien weet je niet zeker wie door de rechter benoemd wordt en kan de rechter bepaalde handelingen verbieden.
De oplossing die in het Levenstestament wordt gevonden, is dat je nú al zelf vastlegt wie straks jouw zaken gaat regelen en jouw belangen gaat behartigen. Ook stel je zelf vast hoe jij wilt dat deze persoon alles afwikkelt.
In een volgende column zal ik meer concrete voorbeelden geven, maar voor nu alvast het volgende:
Stel je komt door een ongeval in een coma terecht. Dan zullen beslissingen genomen moeten worden over de medische behandeling. Heb je niets geregeld, dan is het de vraag met wie de artsen gaan overleggen.
Als je samenwoont kan dat heel vervelend zijn. Wordt er met je partner gesproken of met je ouders of andere familieleden. Maar ook als je getrouwd bent, kan dit spelen als er onenigheid ontstaat tussen je kinderen en je echtgenoot/-note. En dat alles kan verstrekkende gevolgen hebben als je wel of juist niet alle mogelijke medische handelingen wilt laten uitvoeren.
In het Levenstestament kun je aangeven wie dan het aanspreekpunt is voor de artsen en beslissingen mag nemen. Daardoor zorg je voor duidelijkheid voor iedereen. Wel is het goed om met de door jou gekozen persoon van tevoren te overleggen wat je (medische) wensen zijn.

Meer columns van mij in de rubriek “Van de wieg tot het graf”? Kijk op deze pagina: https://tvvalkenburg.tv/van-de-wieg-tot-het-graf/
Wil je meer informatie, kijk dan eens op mijn website.

← Vorig bericht

Uitslagen amateurvoetbal van zondag 21 februari en programma voor zondag 28 februari

'3 X Bedankt': Wegens succes opnieuw geprolongeerd

Volgend bericht →