Verhoging OZB

|

Foto-Ernst-Loendersloot_webMr. Ernst Loendersloot werkt al jaren als kandidaat notaris in Maastricht.
Op de website van TV Valkenburg plaatsen we van Ernst elke week een column over wat er allemaal speelt op een notariskantoor.
Meer columns van Ernst? Kijk op deze pagina: https://tvvalkenburg.tv/van-de-wieg-tot-het-graf/

Enkele kanttekeningen van de notaris.
Onlangs was in het nieuws dat de Gemeente Meerssen besloten heeft om de Onroerende Zaak Belasting (OZB) te verhogen.
Graag wil ik een paar punten bij jou onder de aandacht brengen. Als kandidaat-notaris heb ik namelijk geregeld te maken met de OZB.
Eigenlijk bestaat de OZB uit twee delen, namelijk de waarde van je huis, zoals getaxeerd voor de OZB, en het percentage belasting dat je moet betalen over deze waarde.
Overigens is alleen die laatste door de gemeenteraad van Meerssen te verhogen. De taxatiewaarde (WOZ-waarde) natuurlijk niet.

Zo hoog mogelijke WOZ vanwege verkoop ?

Nu zijn er mensen die graag een zo hoog mogelijke taxatiewaarde willen omdat dat makkelijker is bij de (toekomstige) verkoop van het huis. In hoeverre dat echt zo is, weet ik niet. Maar in de tussentijd betaal je natuurlijk wel meer gemeentelijke belastingen.

Hogere WOZ, lagere hypotheekrenteaftrek

Maar een hoge WOZ-waarde betekent daarnaast ook dat je een hoger Eigen Woning Forfait in de aangifte voor je Inkomstenbelasting moet opnemen. Dat betekent dat je minder voordeel hebt van de hypotheekrenteaftrek.
Natuurlijk is dat iets dat alleen jou tijdens je leven aangaat en ook alleen maar belangrijk is zolang de hypotheekschuld niet al (bijna) is afgelost. Want alleen als je betaalde rente wilt aftrekken, speelt het forfait een rol.

Hogere WOZ, meer Erfbelasting

Een tweede nadeel heeft te maken met de erfbelasting (vroeger Successierechten genoemd). Dat gaat jou niet meer aan, maar wel je erfgenamen.
Die worden namelijk voor de heffing van erfbelasting aangeslagen voor de waarde van jouw woning. En die waarde is heel simpel vast te stellen, want het is de WOZ-waarde.
Dus hoe hoger de WOZ-waarde, hoe meer erfbelasting er betaald moet worden door jouw erfgenamen.

Erfbelasting over WOZ-waarde. Maar van welk jaar ?

De regeling in de Successiewet is eenvoudig. Voor de berekening van de te betalen erfbelasting wordt gekeken naar de WOZ-waarde die staat op de aanslag van het jaar waarin je overlijdt. Omdat die echter gebasseerd is op de toestand van de woning op 1 januari van het jaar vóórafgaand aan je overlijden, is die waarde per definitie één jaar oud tot maximaal twee jaar (afhankelijk van het moment waarop jij overlijdt.

Voorbeeld:
Je overlijdt op 1 juli 2016.
De erfbelasting wordt geheven over de waarde die vermeldt is op de aanslag van het jaar 2016.
Maar die waarde is vastgesteld op basis van de toestand per 1 januari 2015.
Dus er zit anderhalf jaar tussen de peildatum voor de WOZ en jouw overlijden.

Kunnen de erfgenamen nog iets doen ?

Gelukkig kunnen jouw erfgenamen nog wel iets doen als zij vinden dat ze te veel erfbelasting moeten betalen omdat de WOZ-waarde te hoog is.
Allereerst kunnen ze een nieuwe beschikking aanvragen bij de gemeente en vervolgens (binnen de korte bezwaartermijn) met argumenten omkleedt deze waarde aanvechten. Maar dat kun jij ook ieder jaar doen en dan heb jij zelf er voordeel van als de WOZ-waarde naar beneden wordt bijgesteld.
Daarnaast hebben je erfgenamen de optie om een nadere (tweede) aangifte erfbelasting te doen. In de eerste aangifte nemen zij de WOZ-waarde op die op de aanslag staat van het jaar waarin jij overlijdt (in het voorbeeld dus de WOZ-aanslag van 2016).
Vervolgens kijken ze of op de aanslag gemeentelijke belastingen voor het volgend jaar (in het voorbeeld dus 2017) een lagere WOZ-waarde staat. Als dat zo is, dan doen ze een nadere aangifte erfbelasting en vermelden ze dat de woning die in de erfenis zit die lagere waarde heeft.
De belastinginspecteur Successierechten moet die lagere waarde dan volgen.
De inspecteur heeft geen keuze, jouw erfgenamen wel.
In het voorbeeld mogen ze de WOZ-waarde van 2016 dan wel die van 2017 kiezen. En dan zullen ze de voor hen gunstigste waarde nemen.

Meer columns van mij in de rubriek “Van de wieg tot het graf”? Kijk op deze pagina: https://tvvalkenburg.tv/van-de-wieg-tot-het-graf/
Wil je meer informatie, kijk dan eens op mijn website.

← Vorig bericht

Falco 1 bijna kampioen

Bijzonder concert met deelname jeugd

Volgend bericht →