Voulez vous acheter deux Rembrandts avec moi, ce soir?

|

Foto-Ernst-Loendersloot_webMr. Ernst Loendersloot werkt al jaren als kandidaat notaris in Maastricht.
Op de website van TV Valkenburg plaatsen we van Ernst elke week een column over wat er allemaal speelt op een notariskantoor.
Meer columns van Ernst? Kijk op deze pagina: https://tvvalkenburg.tv/van-de-wieg-tot-het-graf/

Van Fransen wordt gezegd dat ze goed in staat zijn om je te verleiden. Mooie woorden, fraaie volzinnen en complimenten zijn je deel, zolang jij iets hebt wat een fransman wil krijgen.
Wellicht heeft dat zich achter de diplomatieke schermen afgespeeld toen bleek dat het Rijksmuseum twee portretten van de hand van Rembrandt wilde kopen die in Frankrijk hingen. Uiteindelijk hebben Nederland en Frankrijk besloten deze schilderijen samen aan te kopen, ieder voor de onverdeelde helft.
Hoe dit in de praktijk gaat werken zal nog moeten blijken. De bedoeling is om beide schilderijen altijd samen ten toon te stellen. Een halfjaar in het Louvre in Parijs om daarna naar het Rijksmuseum vervoerd te worden, daar opgehangen te worden en dan na zes maanden weer terug naar Frankrijk.

Erfbelasting betalen met kunst

Waar het mij hier om gaat is dat ik toen de onderhandelingen met de verkopers nog gaande waren via via een bericht onder ogen kreeg van het Rijksmuseum. Deze instelling was op zoek naar gefortuneerde Nederlanders om een deel van de koopprijs te doneren aan het museum. Het Rijksmuseum meldde dat, als tegenprestatie voor deze gift, een bestaande fiscale regeling aangepast zou worden.
Nu Nederland slechts de onverdeelde helft van beide schilderijen heeft gekocht, is er beduidend minder geld nodig, waardoor de aanpassing van de fiscale regeling ook niet meer zal plaatsvinden.
Desondanks wil ik de regeling zoals die gold en nog steeds van kracht is graag even onder je aandacht brengen. Misschien heb je er toch voordeel van.
Stel, je ouders overlijden en tot hun erfenis behoort een belangrijk kunstwerk (zoals bijvoorbeeld een schilderij). Als erfgenaam zul je een aanslag erfbelasting krijgen en die zul je op de een of andere manier moeten betalen. In de belastingwetgeving bestaat de mogelijkheid dat je die aanslag met dat schilderij betaalt. Je hoeft het dus niet eerst te verkopen om cash te krijgen om daarmee de fiscus te betalen. Je kunt namelijk met de inspecteur afspreken dat je het werk in eigendom overdraagt aan de Staat der Nederlanden. Dat scheelt je in ieder geval de kosten van de veilingmeester.

Krijg korting op de erfbelasting als je met kunst betaalt

Dat laatste punt is aardig maar niet direct de voornaamste reden waarom je van deze regeling gebruik wilt maken. Dat is namelijk dat je korting krijgt op het bedrag dat je aan erfbelasting moet betalen.
Dat gaat als volgt: nadat je een aanvraag hebt gedaan om gebruik te maken van deze regeling, wordt het kunstwerk getaxeerd. Die waarde wordt vervolgens met 20% verhoogd. Dat totaal bedrag wordt dan in mindering gebracht op de aanslag erfbelasting.
Hierdoor krijg je een korting van 20% op de door jou als erfgenaam te betalen belastingaanslag.

Punten van aandacht

Je kunt deze regeling aanvragen als je erfgenaam bent. Maar het is ook mogelijk dat je ouders, voordat ze overlijden, al contact opnemen met de belastingdienst. Dat kan wel zo makkelijk zijn omdat je dan weet waar je aan toe bent.
Want niet ieder kunstwerk komt in aanmerking voor deze regeling. De asbak die jij op de lagere school van klei hebt gemaakt voor vaderdag zal niet goed genoeg zijn. Maar een werk van een belangrijke (regionale) kunstenaar – zoals bijvoorbeeld de Zuid-Limburgse schilders Charles Eyck of Judith Krebbekx – kan wel kwalificeren. Het werk van de eerst genoemde schilder hangt namelijk nu al in musea zoals Het Land van Valkenburg, terwijl het Venlose museum Bommel van Dam beschikt over diverse werken van Judith Krebbekx.
Maar als je werk van hun hand wil gebruiken om met korting de erfbelasting te betalen, dan raad ik toch aan om contact op te nemen met musea als Bonnefanten in Maastricht of Bommel van Dam. De directeur daarvan kan dan namelijk alvast een gloedvolle brief schrijven voor de belastinginspecteur waarin aangegeven wordt waarom het werk dat jij bezit in hun museum moet komen te hangen.

Meer columns van mij in de rubriek “Van de wieg tot het graf”? Kijk op deze pagina: https://tvvalkenburg.tv/van-de-wieg-tot-het-graf/
Wil je meer informatie, kijk dan eens op mijn website.

← Vorig bericht

Andere Tijden over 'Glorie en verdriet in de Mijnstreek'

Uitslagen amateurvoetbal van zondag 13 december en programma voor zondag 20 december

Volgend bericht →